Prelucrarea datelor cu caracter confidenţial

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), imi asum obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către clientul / pacientul care va alege servicii de psihologie ȋn cadrul cabinetului ȋn care ȋmi desfăşor activitatea. Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale clientului / pacientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are clientul / pacientul ale cărui date personale sunt prelucrate.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal constă în acordarea de servicii de sănătate emoţională, (consiliere psihologică, psihoterapie) şi include înregistrarea serviciilor psihologice efectuate, inclusiv oferirea de informaţii despre promoţii, programări, identificarea clientului / pacientului şi a serviciilor prestate, informarea cu privire la rezultatele psihologice obţinute în urma serviciilor oferite, dacă este cazul.

Prin intermediul cabinetului, prelucrez următoarele date cu caracter personal: datele de identificare ale clientului / pacientului care beneficiază de serviciile oferite de mine, completarea istoriei personale si a stilului de viață ȋn cadrul unor instrumente / tehnici de lucru pe care le folosesc ȋn procesul de psihoterapie, datele de contact ale clientului şi / sau ale unei alte persoanei indicate de către acesta, în scopul comunicării cu clientul ori cu o persoană de referință atunci când este cazul.

În situaţia în care clientul apelează la servicii de psihologie – psihoterapie, ce nu implică prin esenţă stabilirea unui diagnostic şi prescrierea unui tratament medicamentos, psihologul – psihoterapeutul este direct răspunzător de păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor pe care le primeşte.

Voi utiliza datele clienţilor / pacienților pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi fiscale: furnizarea serviciilor psihologice ȋn baza unui contract, emiterea de facturi fiscale şi chitanțe pentru onorariile aferente contractelor.

Refuzul dvs. în scopul prelucrării datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea acordării serviciilor de psihologie de care doriţi să beneficiaţi, implicit anularea programării şi poate conduce inclusiv la refuzul efectuării actului psihologic.

Despre cum protejez datele cu caracter personal

Iau foarte ȋn serios siguranța datelor dvs. cu caracter personal. Depun toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare. Respectarea confidenţialităţii este un principiu fondator al procesului de psihoterapie, convingerea mea fiind că o psihoterapie reuşită se bazează pe încredere. Informaţiile dezvăluite de către client / pacient specialistului în cadrul şedinţelor la care participaţi nu vor fi divulgate tocmai pentru a permite astfel clientului să dezvolte o relaţie bazată pe încredere cu psihoterapeutul pe care ȋl alege pentru procesul de psihoterapie.

Voi păstra datele clienților / pacienților cu caracter personal atât timp cât sunt necesare executării obligaţiilor asumate contractual şi îndeplinirii obligaţiilor legale (spre exemplu, păstrarea datelor pentru eventuale controale realizate de organele fiscale. În acest scop, voi revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le stochez anual.

Care sunt drepturile dumneavoastră

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, aveţi următoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele personale;

Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

Dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex.: când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menţionat mai sus);

Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex.: atunci când dvs. contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);

Dreptul de a depune o plângere si/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;

Dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care aţi consimţit anterior;

Dreptul de a vă opune prelucrării;

Dreptul de a fi notificat de către mine în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Prin semnarea prezentului acord, clientul / pacientul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către mine, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale. Veți primi un formular GDPR ȋncă de la prima şedință.