Confidențialitate

Confidențialitatea asupra datelor cu caracter personal, a subiectelor abordate, a informațiilor legate de diagnostic, tratament și alte informații personale sunt protejate de relația psihoterapeut-client. 

Nu voi furniza informații fără acordul dvs., excepție făcând doar dacă sunt obligată prin lege. 

Dacă este necesar să mă consult cu un alt psihoterapeut sau specialist în legătură cu cazul dvs., nu vă voi divulga identitatea iar consultantul va păstra informația confidențială. 

Voi avea avea nevoie de acordul dvs. cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal. Astfel, la începutul primei ședințe vă voi înmâna acordul pentru a-l semna. În lipsa acordului, colaborarea nu va fi posibilă.